"Alparslan Türkeş"

ALPARSLAN TÜRKEŞ...

Yaşadığı buhranlı dönemde Türklerin büyük evini, bu evin sağlam temelini ve girmek isteyen herkesi içine alan geniş çatısını en kapsamlı, en birleştirici ve en kültür odaklı tanımlayan devlet adamı,

Kurmay Albaylığa kadar yükselen ve 1960 İhtilâlinin içinde yer alan ancak yapılanlara itiraz ettiği için tasfiye edilen, sürgüne gönderilen ve idamlara karşı çıkan bir asker olarak "en kötü hukuk nizamı, en iyi ihtilâl idaresinden iyidir" hükmüyle tercihini demokrasiden yana yapan bir siyaset adamı,

"Milliyetçilik ancak işgal edilmiş bir ülkede horlanır" diyerek, vatanseverlik fikri etrafında bir gençlik yetiştiren ideal adamı

olarak vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle, hürmetle ve 4 Nisan 1997 tarihinde halk şairi Âşık Türkî'nin söylediği ağıtla anıyorum.

ALPARSLAN SAGUSU

Alp Er Tonga’m Alparslan’ım

Uçtu gitti göğe doğru

El uzatmış Oğuz Han’ım

Bizim kutlu beye doğru

Ağ otağı göğe kurmuş

Buğra kesmiş koyun kırmış

Bayındır Han şölen vermiş

Yola çıktı toya doğru

İyi ruhlar bize küsmüş

Yagı düşman ili basmış

Lin kavminden beter kesmiş

Kanlar akmış çaya doğru

Köle etmiş erkekleri

Yoldurmuş ağ pürçekleri

Kırmış yiğit koçakları

Gitmiş Turan zaya doğru

Bir er kopmuş kara günde

İli termiş dört bir yanda

Anadol’da Türkistan’da

Yoksul dönmüş baya doğru

Mağarada kurt emzirmiş

Dönmüş ile yurt emzirmiş

Analar hep mert emzirmiş

Kutlu gelen soya doğru

Dört bir yana akın demiş

Hedefimiz yakın demiş

Dost düşmana sakın demiş

Oku vermiş yaya doğru

Böyle idi Bilge Kağan

Satuk Buğra Salur Kazan

Malazgirt’te Han Alparslan

Kan yolladı aya doğru

Türk iline ışık verdi

Milyonlarca âşık verdi

Ocak verdi eşik verdi

Hane döndü köye doğru

Turan ili çiçek çiçek

Kimler derdi kim derecek

Selam geldi kucak kucak

O boydan bu boya doğru

Nice ulu hanlar öldü

Fani dünya kime kaldı

Başbuğu da ecel aldı

Vay karıştı vaya doğru

Âşık Türkî yandı bugün

Sazda teller sındı bugün

Ağıdımız döndü bugün

Ölümsüz bir küye doğru

YORUM EKLE