Gör YOZGAT

Yozgatta'ki antik kentleri, önemli dini yapıları özgün mimariye sahip binaları görün!

Gör YOZGAT

Çapanoğlu Cami

Çapanoğlu (Büyük) Cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biridir. Yapı, iki ayrı tarihte inşa edilen iç ve dış cami bölümlerinden oluşur. İç cami 1779 yılında; dış cami ise 1795 yılında yaptırılmış. Şehrin her yerinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri ile Yozgat’ın sembol yapılarından birisi.

Yozgat Lisesi

Yozgat Lisesi, şehir merkezindeki dikkat çekici yapılardan bir tanesi olan lise binası bodrum kat hariç iki katlı, yapı malzemesi olarak kesme sarı taştan yapılmıştır. Binanın mimarının kim olduğu, üzerindeki kitabenin kazınmış olmasından dolayı bilinmiyor.

Saat Kulesi

Yozgat şehir merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule, şehrin sembollerinden bir tanesidir. Kule, zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi katlıdır. 1908 yılında yaptırılmış ve sarı kesme taşlarla inşa edilmiş, her cephesine ayrı yerleştirilmiş dört saat bulunur. Her saat başında çalan çanlar, şehrin her tarafından duyulur.

Yozgat Müzesi 

Bina ilk olarak 19. yüzyılda özel bir konak olarak inşa edilmiş ve daha sonra Kız Sanat Okulu ve Tekel olarak hizmet vermiştir. 1985 yılında müzeye dönüştürülen Yozgat Müzesi, kentin zengin tarihini arkeolojik ve etnografik eserlerle gözler önüne sermektedir. Binanın kendisi, tipik Osmanlı mimarisi ve iç mekânı süsleyen karmaşık elle çizilmiş süslemelerle etkileyicidir.

Kerkenes Harabeleri

Antik şehrin Demir Çağı'nda, MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilse de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin bir Frig yerleşimi olabileceğini de gösteriyor. Kentin yaklaşık yedi kilometre olan sur duvarları, 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturur. Antik kaynaklarda Pteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılır. MÖ 547 yılında Persler tarafından kent zapt edilmiş, halkı esir alınarak kent yakılmış ve surları yıkılmıştır. Ayrıca kentin yerleşim alanı kamu yapıları ve sivil yapı adaları ile gelişmiş bir su toplama ve kullanma sistemi içerir.

Tavium Antik Kenti

Tavium'da Hitit ve Frig yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşim Galatlar zamanında MÖ üçüncü yüzyıl ile birinci yüzyıl arasında gerçekleşmiştir.

Tavium, Romalıların Galat dedikleri kavmin MÖ 280'li yıllarda Balkanlar’dan Anadolu’ya gelen Trokme (Trokmi) kolu tarafından kurulmuş, kent, İç Anadolu Bölgesi'nde Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak yöresinin ticaret merkezi ve başkenti konumuna gelmiştir.

Çeşka Yeraltı Şehri

Bölgede keşfedilen eserler, bölgede bilinen en eski yerleşimlerin MÖ 3.000 yıllarına kadar dayandığını kanıtlamıştır. Yeraltı şehrinin en üst kısmında kayalara oyulmuş büyük ve küçük kaya mezarları tespit edilmiş. Tepenin eteklerinden yıkıntı taşlar arasında tek renkli astarlı ve astarsız Roma, Doğu Roma ve boyalı Frig seramikleri bulunmuştur.

Akdağmadeni Kilisesi 

Kilisenin 1862 tarihinde yapıldığı, kitabeden anlaşılır. Ön cephesi kesme taş, diğer cepheleri kesme mermer taşlardan yapılmış olan kilisenin, ön kısmında yuvarlak kemerli giriş boşluğu yer alır. Giriş kapısı üzerinde 11, çerçeve altında iki adet Grekçe kitabe mevcuttur. Kilisenin iç kısmındaki sıva üzerinde yer yer haç ve geometrik süslemeler görülür.

Eski Akdağ Cezaevi (Tiftik Han)

Yapı, şehrin en estetik ve dikkat çeken binalarından birisi. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte Tiftik Han olarak da bilinen yapının, hana dönüştürülmeden önce kilise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bina, daha sonra hapishane olarak kullanılmıştır. Yapı, dikdörtgen bir formda inşa edilmiş, önden ve arkadan olmak üzere iki girişe sahiptir. İlçede yer alan 14 tarihi yapıdan biri olan eski cezaevi, restore edilip Akmağdeni Halk Kütüphanesi olarak hizmete sunulmuştur.

Karslıoğlu Konağı

Eski Rum ailelerinin kaldığı düşünülen yapının alınlığındaki Rumca yazılar incelendiğinde, konağın 1883’te yapıldığı anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün Yozgat’a ilk gelişinde (3 Şubat 1934) burada kaldığı ve binanın daha sonra da uzun bir süre Vali Konağı olarak kullanıldığı bilinir.  Konak, alt katta köfeki taşına benzeyen işlemesi, sarı renkli kesme taşlar üzerinde yükselen ince ahşap işçiliği, tavan dekorasyonu ve süslemeleriyle kentin en güzel yapılarından birisidir.

Sorgun Karakız Ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri

Karakız Belediyesi Hizmet Binası’nın yaklaşık 500 metre kuzeyinde yer alan, bir aslan heykelinin bulunduğu kayalık alanın Hitit Dönemi’nde heykel atölyesi olarak kullanıldığını gösteren işlenmiş ve yarı işlenmiş bazalt taşlar tespit edilmiştir. Karakız - Kadışehri yolunun yaklaşık bir kilometre güneyinde yer alan Kazankaya Mevkii'nde ise iki metre çapında, oyulmuş su sarnıcı ve yarı işlenmiş bazalt taşlar bulunmuştur.

Başçavuş Cami

1801 yılında inşa edilen Başçavuş Camii, Türk hamamı, şadırvan ve camiden oluşan bir külliyedir. Cami, kalem işi süslemeleri ve duvarlarında cami, köprü, çeşme doğal ve çiçek motiflerini betimleyen tablolarla görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Yapı, taşıdığı mimari özellikleri itibariyle günümüze kadar ibadethane olarak kullanılan şehirdeki ender mekânlardan biridir.

Sorgun Garipler Köyü Kilisesi

Garipler Köyü’nde yer alan kilisenin çatısı kısmen yıkık durumdadır. Ancak yalnızca bir köşesinin üst kısmı dışında bütün duvarları sağlam vaziyettedir. Kilisenin duvarlarında haç figürleri, cami işlemeleri ve okul ismi bulunur.

Şah Sultan Hatun Türbesi

Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu’daki eyvanlı türbeler içinde, en önemli örneklerden birini teşkil eder. Türbenin çevresinde eski tarihli birçok mezar taşı görülür. Küçük bir alanın etrafı duvarla çevrilmek suretiyle, türbe fazla zarar görmeden günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Genel görünüşü bakımından oldukça yeni ve düzgün bir yapı olan türbenin içerisinde, Dulkadir Şahruh Bey’in karısı Şah Sultan’ın sembolik lahdi yer alır.

Akdağmadeni PTT Binası

Dükkân olarak inşa edilen bu tescilli bina, daha sonra PTT Binası olarak hizmete girmiş. Bina, bilhassa ön cephe görünüşü itibariyle özgün ve güzel bir yapı olarak nitelenebilir.

Hamidiye Saatli Çeşmesi

Çeşme, Çapanoğlu Cami’nin doğu haziresi dış duvarında yer alır. Çeşme üzerindeki orta alınlıkta bir kartuş içinde “01 Kasım 1900” yazısı ve tarihi okunur. Çapanoğlu Cami’nin doğusunda, çarşıya bakan yüzünde, hazireye bitişik olarak Osmanlı sultanı II. Abdülhamit tarafından, 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 yıl dönümünde saatli çeşme yaptırılmış, saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktadır. Çeşme, Anadolu’daki en güzel süslemeli çeşmelerinden biridir.

Sarıkaya Kaplıcaları (Kral Kızı Hamamı)

2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı, ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Sarıkaya ilçesinde, Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunuyor. Kaplıca tesislerinin içerisindeki Sarıkaya Roma Hamamı’nın Roma Dönemi'ne ait antik ismi Basilica Therma (Aqua Sarvenae)’di. Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları'nın, halk arasında anlatılan efsaneleri de vardır.

Çapanoğlu Çifte (Çarşı) Hamamı

Şehir merkezinde bulunan hamamın kitabesi bulunmamaktadır. Hamamın erkekler ve kadınlar kısmı ayrıdır. İki kısmın yapısal farklılıklarından dolayı ayrı tarihlerde yapıldığı anlaşılmaktadır.  Hamamlar “L” şeklinde birleşiyor. Çapanoğlu Çifte Hamamı aktif olarak kullanılmaktadır.

Sarıgöz Tasarım Ofisi

YORUM EKLE