Kazankaya Kanyonu

İlimiz, Aydıncık ilçesi, Kazankaya kasabasından başlayarak yaklaşık 10 km.lik uzunluğu olan Kazankaya Vadisi, sahip olduğu özellikleriyle doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun bir alandır.

Kazankaya Kanyonu

İlimiz, Aydıncık ilçesi, Kazankaya kasabasından başlayarak yaklaşık 10 km.lik uzunluğu olan Kazankaya Vadisi, sahip olduğu özellikleriyle doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun bir alandır.

Dağcılık Turizmi kapsamında: Dağcılık, giysi, kamp donanımı, tırmanış malzemeleri olmak üzere çok sayıda ve farklı nitelikte materyal gerektiren bir aktivite olduğu hepimizce malumdur. Dünyada milyonlarca insanın katıldığı bu etkinlikler dev bir endüstri oluşturur. Dağ turizminin, gerçekleşeceği alandaki yerel ekonomiye katkısının yanı sıra küresel ölçekte böyle bir ekonomik boyutu da olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Doğa Turizmi başlıca turizm kaynaklarından biridir ve Doğa Turizmi hızla gelişen bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Şüphesiz ki bu durum bölgede, bölge nüfusunun yarısından fazlasının düşük gelir düzeyini pozitif anlamda büyük katkılar sağlayacaktır.

Doğa Turizmi genellikle düşük olumsuz çevresel etkiye sahip olması sebebiyle tercih edilen bir reaksiyonel aktivitedir. Şüphesiz ki Doğa Turizmi yapanlar yalnızca fotoğraf çekip arkalarında ayak izlerinden başka bir şey bırakmazlar yalnızca güzel, tatlı anılar bırakıp giderler. Doğa Turistleri, “Doğa Dostu” ya da “Çevreye Duyarlı” kimseler olarak bilinir. Bu bölgemizde tek bir ekonomik faaliyetin (tarım) yürütülmesi çeşitli kaynaklardan ve Pazar alanlarından uzak olması gibi faktörler, Kazankaya Beldemizin ekonomik yetersizliğini oluşturan diğer sebeplerdir. Bu anlamda bu doğal turizm değerlerinin titizlikle korunması ve biran önce sürdürülebilir Doğa Turizmi’nin değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer bu gerçekleşirse, turizm; bu alanın gelişimini önemli ölçüde katkı sağlayacak bir faaliyet olacaktır. Çünkü turizm, istihdam yaratma ve gelir kaynaklarını sürdürülebilirliği için önemlidir ve gerçekleştiği alana fiziki, sosyal ve ekonomik kalkınma yönünden büyük katkı sağlamaktadır. Turizm nüfusunun çoğunluğu geleneksel tarım ve hayvancılıkla Kazankaya bölgesi için önemli bir ekonomik fırsat oluşturacaktır. Öyle ki Trekking rotaları üzerinde yeralacak bölgemiz açısından; soğan, patates, buğday, arpa yetiştiriciliği değişime uğrayarak turistlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik meyve ve sebze yetiştiriciliğini getirecektir. Bu bölgemizde oluşacak turizm destinasyonları aynı zamanda iş hayatını da değiştirecektir. Turlarla ilişkili olan taşıyıcılık, aşçılık, rehberlik gibi işlere olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Örneğin Trekking turlarında grupların genellikle 6-10 yürüyüşçüden oluştuğu bilinmektedir. Böyle bir grup için 2-4 arasında destek personeli gereklidir. Dolayısıyla bu kırsal bölgemizdeki halkımız için bu durum istihdam kaynağı oluşturacaktır. Bireysel doğa turistlerinin varlığı ise bu bölgemizde bir başka iş olanağı sunacaktır. Bu turistler yemek ve konaklama konularında büyük ölçüde yerel pansiyonlara ve otellere bağımlı olacaklardır. Bu da yörede yaşayanlar için iş ve gelir demek olacaktır.

Günümüzde dünyanın her yerinde milyonlarca insan dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, fotoğrafçılık, kampçılık yapmaktadır ve sık sık yaşadıkları yerden bu aktiviteleri yapabileceği bölgelere seyahat etme arzusu taşırlar. Bu yüzden bu turizm destinasyonlarının tümünü barındıran bu bölgemizin turizm hareketiyle buluşması için kapsamlı bir planlama yapılması ve kaynakların doğru kullanımına yönelik yöntemlerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Kıyı yörelerimiz üzerinde yoğunlaşmış bulunan turizm yatırımlarının bu iç bölgemizdeki dağlık, ormanlık ve yayla olan bölgemize kaydırılması gerekecektir.

Sarıgöz Tasarım Ofisi

YORUM EKLE