Burda hal böyle ağam

Kışın mal davar hiç para etmiyor

Köylü köyde daha durur mu ağam?

Köylünün hesaba maaş yatmıyor 

Şehre göç nedenmiş sorarmı ağam?

Evler boş örümcek örmüş ağları 

Diken dolmuş kekik kokan dağları

Gözü açılmamış üzüm bağları 

Bakar ağma olmuş! görür mü ağam?

Bulunmuyor köyde muhtar adayı

Sığırcı besici  atmış abayı

Geldimki ne emmi kalmış ne dayı

Kırk gün kırk gece aş verir mi ağam?

Çivt çubuğu alıp yola koyulsun

Tohuma gübreye para bayılsın 

Köylüden reçberden biri sayılsın 

Çıkıp yaz yabanı sürer mi ağam?

Bahçeler tarlalar boş boz yatıyor 

Yokluktan kocaya  karı çatıyor 

Sabinin umudu yine batıyor 

Hayallere köprü kurar mı ağam?

Tam Yirmibeş yıllık beldedir köyüm

Seneden seneye eksilir sayım 

Ağlanacak hale gülünüz bayım 

Derdimize kafa yorar mı ağam?

Aras'da ağzının acısıyla der

İnci inci döker gönlünde keder

Kırılmış perişan halı derbeder

Duyunca murada erer mi ağam?

YORUM EKLE