Başçavuşzade Camii

Başçavuşzade Camii

İstanbulluoğlu Mahallesinde yer alan camii, harime giriş kısmındaki kitabesine göre adlandırılmaktadır. Kitabesine göre camii, H.1215 / M.1800 – 1801 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’ in Başçavuşu Halil Ağa tarafından camii, mektep (yıkılmış), çifte hamam ve çeşmeden oluşan külliye şeklinde yaptırılmıştır. Hamam caminin çok uzağında eski belediye başkanı Salim Korkmaz Evi yanında yer almaktadır. Yangın geçirmiş olup
(sonradan Bacanlı Hamamı,Yanan Hamam ismini almıştır) bugün kullanılmamaktadır. Camii, düz tavanlı kırma çatılı, taş ve tuğla karışımı kagir bir yapıdır. Yapının kuzeybatısına yapışık üstten de çıkılabilen yuvarlak gövdeli bir minaresi ile büyük bir avlusu vardır. Avluya kuzey ve güneydeki ufak kapıdan girilir. Batı tarafı hazire kısmı olarak kullanılmıştır. Hazire içinde banisi Halil Ağa’ nın da, sarı taştan yapılmış mezarı vardır. Caminin güneybatı köşesinde, camiye yaklaşık 2 metre uzaklıktadır.( Öl. 1231 / M. 1815 – 1816) Ayrıca avludan camiye girişin batısında 225 x 165 cm. boyutlarında tek yüzeyli, ortasında 70 x 75 cm. ebatlarında kitabesi, iki yanında sabunlukları önünde de oluğu bulunan bir çeşme yer alır. Harim de yoğun olarak kalem işi süslemeler yer almaktadır. Yarım yuvarlak niş şeklindeki mihrap, içi ince çubuklar üzerinde taşınan kubbeyi andıran bir bezeme ile bezenmiştir. Yanları burmalı ince sütunludur.
Harim alt tavanı, alt ve üst duvarları, harim pencere üzerleri ve araları tamamen kalem işi nakışlarla süslüdür. Duvarların alt kısımları mermer taklidi panolarla, üzeri kıvrım dal motiflerinin oluşturduğu baklava dilimleri içinde ufak çiçek motifleri yer almaktadır. Harimin en güzel süsleme unsuru, ince uzun üst galerilerin alt kısmındaki “S” kıvrımlı bağdadi korniş yüzeyindeki şerit manzaralardır. Doğu ve batı korniş yüzeylerinde, ince kartuşlu üçer şerit bulunur. Pano içlerinde birbirlerine çok benzeyen manzaralar vardır. Figür hiç göze çarpmaz. Sadece doğa manzaraları yer alır. Kır yapıları, köşkler, çadırlar, köprüler, yel değirmenleri, dereler, çeşmeler, küçük camiler ve kepenklerini açmış dükkânlar yer almaktadır. Bu manzara kartuşu içinde, manzara resimlerinin bitirilme tarihi olduğu tahmin edilen “sene 1230” yazısı ilgi çekicidir. Yapıt; taşıdığı mimari özellikleri itibariyle günümüze kadar ibadet mekânı olarak kullanılan ildeki sayılı nadir mekânlardandır.
Bizim çocukluğumuz ilk resimde sağ tarafta bir bölümü görülen cami duvarına bitişikdeki evde geçti, aile büyüklerinden bir kaçının kabri cami mezarlığında bulunmaktadır. Yozgatta olupta veya gelipde görmeden gitmeyin derim, süslemeleri, resimleri ve özellikle tavanı mükemmel işlenmiştir.

YORUM EKLE