DİYARI GURBET

Muhannet yüzünden yokluk uğruna

Diyar-ı gurbete çıkar gideriz.

Hasret diken olur batar bağrına

Derdimize ağıt yakar gideriz.

Burada üst üste evler dikmişler

Sanırsın içine insan ekmişler

Ahbaplık dostluktan eli çekmişler

Uzaktan uzağa bakar gideriz

Siteler kurmuşlar köyümüz kadar

İçinde bulunmaz edep haya ar

Nerden geldiğini bilmeyenler var

Hatırı gönülü yıkar gideriz.

Hasret yabancımız gurbet tanıdık

Gurbete çıkmayı iyi şey sandık

Ceddimizi her gün yürekten andık

Özlemi kaleme döker gideriz

Bilmen arkadaşı dostu ağyardır

Gelir mi gelmez mi kaygısı vardır

Akşama sağ salim dönerse kardır

Dönmezse ahları çeker gideriz

Durupta nörüyon desem gülerler

Ecnebiler bizi barbar bilirler

Sahte gülücükle yüze gelirler

Gavura dayı der eker gireriz

Hep beni bekliyor köyüm bucağım

Topluma açıktır kapım kucağım

Aras’ım sönmesin baba ocağım

Her yere Ay yıldız diker gideriz

Semiha Arasbora

4/4/2020

YORUM EKLE