GEZİN KÖYÜ BENİM İÇİN

Kimler kaldı kimler gitti 
Ne ocaklar söndü tüttü
Bağlar ayrık otu bitti
Köyü gezin benim için 
Çalın sazı özüm için 

Koşu koşup çift süreni
Kerpiçten duvar öreni
Yaşayan hâkka ereni
Gezin köyü benim için 
Çalın sazı özüm için 

Yemlik madımak çıktımı 
Analar tandır yaktımı
Sular argına aktımı
Gezin köyü benim için 
Çalın sazı özüm için 

Köyde hayat bir başkadır 
Orda gönül saf aşkadır 
Her gece köyüm düştedir 
Gezin köyü benim için 
Çalın sazı özüm için 

Taştan kına yak eline
Azık çıkı sar beline 
Vur sazın teline teline 
Gezin köyü benim için 
Çalın sazı özüm için 

Meleşir koyunla kuzu.
Çiçek dolar yamaç yazı
Az daha de Aras kızı
Gezin köyü benim için 
Çalın sazı özüm için 

YORUM EKLE