4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin 102.Yıl Dönümü Kutlu Olsun !.

EMPERYALİZME KARŞI “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM” KARARININ ALINDIĞI GÜN BU GÜN ! MANDACILARIN İKTİDARDA OLMASININ BURUKLUĞUYLA, SİVAS KONGRESİNİ SELAMLIYORUZ !!! MANDA KABUL EDİLEMEZ…!

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin 102.Yıl Dönümü Kutlu Olsun !.

EMPERYALİZME KARŞI “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM” KARARININ ALINDIĞI GÜN BU GÜN !

MANDACILARIN İKTİDARDA OLMASININ BURUKLUĞUYLA, SİVAS KONGRESİNİ SELAMLIYORUZ !!!

MANDA KABUL EDİLEMEZ…!

***

Bugün bağımsızlık ve Milli ruhun emperyalizme karşı ayağa kalkma ve mücadele kararı aldığı gündür.

Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919 kararları:

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4. Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

5. Manda ve himaye kabul olunamaz.

6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Bugün içerden ve dışarıdan işgal altında olan yurdumuzda bu kararları ve tam bağımsızlık ruhunu hala içinde taşıyan insanlara olan inancımızda karşı devrime karşı sürdürdüğümüz mücadelemizin başarıya ulaştığı gün bu Kongre’nin daha da anlam kazanacağı gün olacaktır...!

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021, 21:40
YORUM EKLE