Ank.Yozgat.Der.Fed.Gn.Bşk.Yazdı! "AKM.de Yapılan Yozgat Günleri"

ANKARA YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU 2011 VE 2012 YILLARINDA (2 KEZ) ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILAN YOZGAT TANITIM GÜNLERİ” Faaliyetin Gerekçesi: Günümüz dünyasında globalleşmenin etkisiyle evrensel değerler, kültür ve yaşam biçimi tüm yerel renkleri tehdit etmekte ve bu kaçınılmaz olarak yerel kültürel ve toplumsal dejenerasyonlara ve bozulmalara yol açmaktadır. Tarihin kaçınılmaz ve geri döndürülemez bu akışı yönünde yapılacak en önemli şey yerel olanı korumak, yerel renklerin ve kültürlerin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

Ank.Yozgat.Der.Fed.Gn.Bşk.Yazdı! "AKM.de Yapılan Yozgat Günleri"

ANKARA YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU FAALİYETLERİ!
  2011 VE 2012 YILLARINDA (2 KEZ) ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILAN YOZGAT TANITIM GÜNLERİ” 
Faaliyetin Gerekçesi: 
Günümüz dünyasında globalleşmenin etkisiyle evrensel değerler, kültür ve yaşam biçimi tüm yerel renkleri tehdit etmekte ve bu kaçınılmaz olarak yerel kültürel ve toplumsal dejenerasyonlara ve bozulmalara yol açmaktadır. Tarihin kaçınılmaz ve geri döndürülemez bu akışı yönünde yapılacak en önemli şey yerel olanı korumak, yerel renklerin ve kültürlerin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Günümüzde bir başka en önemli eğilimlerden biri de marka şehirler oluşturmaktır. Paris Fransa’dan, Berlin Almanya’dan, Barselona, İspanya’dan, Rio Brezilyadan, Roma, Venedik İtalya’dan, Londra ise İngiltere’den daha çok bilinmektedir. Ayrıca,  Avrupa’daki birçok ülkede düzinelerce şehir ait olduğu ülkeden daha çok bilinir haldedir ve her biri kendilerine özgün önemli özellikleri nedenliye ait oldukları ülkelerden daha çok bilinir haldedirler ve çok önemli birer markadırlar.
Tam üyelik amacıyla Müzakere sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği de genel politika olarak bu anlayışı benimsemekte ve bu alanda yapılan her türlü çalışmaya maddi ve manevi katkı sağlamakta ve genel politika düzeyinde bu faaliyetleri teşvik etmektedir. Avrupa Birliğince desteklenen ve hibe verilen en önemli alanlardan biri de marka şehirler oluşturmaya yönelik faaliyet ve projeleridir.  Ayrıca, yerel kültürlerin ve geleneklerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar da Avrupa Birliğinde son derece kabul gören konular olarak öne çıkmaktadır.  
Bu bağlamda kurulmuş olan ve asıl amaçlarından biri de yerel düzeyde kalkınmaya destek sağlamak olan Kalkınma Ajanslarının temel politika ve hedeflerinden biri de yine bu amaçla yapılacak çalışmalara destek sağlamaktır. 
Bu anlayışların bir yansıması olarak son zamanlarda ülkemizde de bu türden faaliyetlerde büyük oranda artış yaşanmakta ve şehirlerimizin tanıtımı amacıyla fuar, gün ve organizasyonlar yaygın olarak düzenlenmektedir. Ülkemizin her ili Ankara’da bu amaçla tanıtım günleri organize etmekte ve bu platformlarda şehrini, kültürünü, yemeklerini, tarihi ve turistik yerleri ile doğal güzelliklerini ülke çapında tanıtmayı amaçlamaktadırlar. Özellikle bu türden faaliyetler son yıllarda büyük oranda artış göstermiştir. Neredeyse her şehir bu amaçla Ankara’da tanıtım günleri düzenlemektedirler. 
Bu kapsamda 2011 ve 2012 Yıllarında 2 kez  Ankara’da Yozgat Tanıtım Günleri etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Faaliyetin Amacı: 
 2011 ve 2012 Yıllarında 2 kez  Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiş olan Yozgat Tanıtım Günleri Etkinliklerinin amacı Yozgat kültürünü, gelenek ve göreneklerini, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini, insan kaynaklarını, yemek kültürünü, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ve kısacası tüm maddi ve manevi değerlerini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye tanıtmaktır. 
İlimiz  çok göç veren iller arasında önde gelmektedir.  Ankara özellikle Yozgat ilinden büyük oranda göç almıştır. Ankarada bugün en az Yozgat’ta yaşayan insan sayısı kadar Yozgatlı nüfus bulunmaktadır. Son zamanlarda iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişme ve ekonomik kalkınma sonucunda insanların hareketliliği artmış ancak geçmiş yıllarda imkansızlıklar nedeniyle insanlar kendi illerini tanıma noktasında dahi geri kalmışlardır. Yozgat’lı insanların önemli bir kısmı bile Yozgat’taki tarihi ve doğal güzelliklerden haberdar değillerdir. Yapılan tanıtım organizasyonun amacı hem Ankara’da yaşayan Yozgatlılara hem de tüm Ankara’lılara Yozgat Sarıkaya ilçesinde tarihi bir Roma Hamamının olduğunu, olağanüstü bir doğal güzelliğine sahip ve ulaşılması son derece kolay yakın bir ilde bulunan Kazankaya Kanyonunu, Milli Park olan Yozgat Çamlığını, Kerkenez Harabelerini, Akdağ Ormanlarını tanıma imkanı sunmaktır. 
Modern yaşamın en önemli handikaplarından biri de insanların birbirleriyle görüşmelerini, aynı kültür ve çevreden gelen insanların bir araya gelmelerini sınırlaması ve zorlaştırmasıdır. Günlük koşuşturma arasında insalar, akarabalarını, dostlarını, arkadaşlarını ve kimi zamanda aynı  en yakınlarını dahi  görrne inmkanı bulamamaktadır. Bu türden platformlarla insanların kendi değerlerine olan özlemi bir nebze olsun hafifletilmekte, eşi ve dostuyla bir araya gelmelerine imkan ve fırsat yaratılmaktadır. Aynı şekilde özlem duyulan yerel ve yöresel kültürü canlı tutmak amaçlanmaktadır. Genç kuşaklara gelenek ve göreneklerin, adet ve törelerin aktarılması ve yeni nesillerde maddi ve manevi tüm yerel değereler ilişkin bir farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.
Tanıtım Günleri Kapsamında Yapılan Faaliyetler: 
2011 ve 2012  Yılları arasında Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye Başkanlığı ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Yozgat Tanıtım Günlerine, Yozgat ilindeki tüm ilçe ve belde belediye başkanları, tüm kaymakamlıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Yozgat’ta ve diğer illerde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel sektör kuruluşları ve ilimizdeki tüm diğer taraflar iştirak etmişler  aktif katkı sunmuşlardır.
Türkiye’nin farklı illeri ile dünyanın değişik ülkelerinde örgütlenmiş olan YOZGATLILAR BİRLİK VE DAYANIŞMA VAKFI, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Bursa Yozgatlılar Federasyonu,Kayseri Yozgatlılar Federasyonu,Avusturya Yozgatlılar Federasyonu, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu, Almanya Yozgatlı Federasyonu,Fransa Yozgatlılar Federasyonu ve Belçika Yozgatlılar Derneği gibi Yozgatlı sivil toplum örgütleri de tanıtım faaliyetine etkin katkı ve katılım sağlamışlardır. 
Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Yozgatlı is adamları ve bürokratlar da etkinlik süresinde etkin bir katılım ve destek sağlayarak tanıtım günlerinin hedeflenen sonuçları sağlaması için çaba göstermişlerdir.
Yozgat Tanıtım Günleri Etkinlikleri yaklaşık 150 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu süre zarfında tam bir mobilizasyon sağlanmış ve Yozgat yöresine ait maddi ve manevi tüm kültür değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmiştir. Bu süre zarfında aşağıda özetlen tüm faaliyetler ve etkinlikler canlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 
• Konserler (ulusal ve mahalli sanatçılarca),
• Sergiler,
• Folklor Gösterileri,
• Paneller,
• Konferanslar,
• Şiir Dinletileri,
• Yazarlar Söyleşisi,
• Gazeteciler Gözüyle Yozgat,
• Yarışmalar,
• Sergiler,
• Sinevizyon Gösterileri,
• Tanıtımlar (sanal ve gerçek görsel şovlar),
• Yozgat Fotoğrafları Sergisi (Geçmişten Günümüze Yozgat),
• Tiyatro Gösterisi (Kınalı Hasan),
• Sosyal Aktiviteler,
• Belgesel Gösterimleri.
• Diğer kültürel ve sanatsal aktiviteler
Tüm bu faaliyetlere ilişkin program detayları ekte sunulan Etkinlik Taslak Programında daha detalı olarak görülebilir. 
Faaliyetin İlimize Sağladı Katkı ve Faydalar:
 2011 ve 2012 Yılları  arasında gerçekleştirilen beş günlük tanıtım organizasyonu ile ilimizin Ankara’da ve tüm Türkiye’de tanıtımının yapılması için olağanüstü fırsat ve imkan elde etmişlerdir. 
Tanıtım günleri süresince yerel ve ulusal basının konuya ilgisinin çekilmesi ve ekin bir bilgilendirmenin sağlanması için gerekli tüm çalışmalar yapılmış ve bunun neticesi olarak etkinliklerimiz süresince tüm yerel ve ulusal basında Yozgat Tanıtım Günleri ve Yozgat’la ilgili bir çok haber çıkması sağlanmış ve etkinliğin amacına bu anlamda ulaşılmıştır.  Ayrıca, bir ulusal gazete Hafta sonu eki olarak YOZGAT EKİ çıkarmıştır. 
Yozgat çok sayıda tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bir il olmasına karşın bu yönü neredeyse hiç bilinmeyen bir ilimizdir. Yozgatta eski çağlara ait Büyüknefes (Tavium - Tavion) Antik Kenti, Çeşka Yeraltı Şehri, Alişar Höyüğü , Hattuşaş ve Kerkenes Harabeleri yer almaktadır. Bu eserler son derece değerli ve ziyaret edilmeye degecek görkem ve cazibede olmasına karşın neredeyse yok denecek sayıda insan tarafından ziyaret edilmektedir. Bu fuar süresünce bu değerlerin tanıtımı için azami gayret gösterilmiş ve bunların tüm ülke çapında hak ettiği ilgiyi görmesi için gerekli tüm tanıtım çalışmaları yapılmıştır. 
Yine aynı şekilde Yozgat’ta bulunanan doğal güzelliklerinda tanıtımı yapılmıştır. Yozgat doğal güzellikleri ve yeşili ile de ilgiyi hak eden bir ilimiz olmasına karşın bu yönü son derece az bilinmektedir. İlin kuzey kısmı ile Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağlar da geniş ormanlar bulunmaktadır. Tüm fuar boyunca bu değerlerin tanıtımı aktif olarak yapılmıştır. 
Termal kaynaklar konusunda Yozgat son derece zengindir. Son zamanlarda bu konuda ciddi yatırımlar ve altyapı çalışmaları yapılmış olmasına karşın bunlar yetersiz tanıtım nedeniyle hak ettiği ilgiyi görememektedir. Tanıtım Günleri bu değerlerin tanıtılmasına ve ilin kalkınması için katma değere dönüştürülmesine önemli bir fırsat sunmuştur. Altyapı ve ulaşım imkânlarının artması (Yeni lüks otellerin ve tatil köylerinin inşası, yeni otoyollar, Hızlı Tren vb.) ile tanıtıma yönelik faaliyetlerin de artması bu kaynakların Yozgat ekonomisine sağlayacağı katkıyı artıracaktır. 
Yozgat zengin bir yemek kültürüne sahip olmasına karşın bunların bilinirliği sınırlı kalmıştır. Testi Kebabı, Yozgat Tandır Kebabı, ayva basması, çörek, bazlama, katmer, ekşili vb. Yozgat’ın yöresel yemeklerinden en önemlilerdir.  Parmak çörek, peksimet Yozgat'a mahsus özel bir ekmek türüdür. Ayrıca, buğdaydan yapılan havurga ve hedik de yöresel olarak Yozgat’a özgü yiyeceklerdir. Tüm tanıtım günleri boyunca Yozgat’ın yemek kültürünün tanıtımına yönelik faaliyetler ve sunumlar titizlikle gerçekleştirilmiştir. 
Maddi öğelerin yanı sıra Yozgat’ın en önemli simalarından Nida TÜFEKÇİ, Abbas SAYAR gibi kültür insanlarımız ve eserlerinin tanıtımı etkinlik süresince aktif bir biçimde sürdürülmüştür. 
Sonuç: 
2007-2023 Yıllarını kapsayan “YOZGAT İLİ GELİŞİM VİZYONU” şu şekilde belirlenmiştir:
Yozgat Gelişmiş Üniversite Öncülüğünde; Eğitim Seviyesi Yükselmiş, Bilim Ve Teknoloji İle Bütünleşmiş, Eğitim Ve Sağlıkta Dünya Standartlarına Ulaşmış, Çağdaş Bir Yozgat.
Tarımsal Arazileri Modern Tekniklerle İşlenen, Üretimi İle Dünya Pazarlarına Entegre Olmuş, Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanabilen, Tarımsal Sanayinin Merkezi, Doğal Kaynaklarını Ve Kültürel Varlıklarını İyi Pazarlayan, Enerji İhtiyacını Kendi Potansiyeli İle Karşılayan, Termal Turizmde Ülkemize Öncülük Eden Ve Sürekli Kendini Geliştiren, Yenilikçi Bir Yozgat.
Çevre Ve Yerleşim Problemi Olmayan, Toplam Alanlarının Yüzde Yirmi Beşi Orman Olan, Dört Organize Sanayi Bölgesine Ve Modern Ulaşım Araçlarına Sahip, Hızlı Treni, Havaalanı, Doğu-Batı ve Güney-Kuzey İstikametinde Bölünmüş Yolu Olan Bir Yozgat.
Göç Vermeyen, Sosyal, Kültürel Ve Sportif Tesislere Sahip, Uluslararası Etkinliklerin Yapıldığı, Yaşam Kalitesi Yüksek, Kişi Başı Gelir Seviyesi 15 Bin $ Üzerinde, Ferah Bir Yozgat.
Kendi Kendine Yetebilen, Huzurlu, Mutlu Ve Güler Yüzlü İnsanların Yaşadığı Sıcak Bir Yozgat 
18-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekletirilen Yozgat Tanıtım Günleri bu vizyona tam uygun düşen bir faaliyet olarak bu amaçların gerçekleştirlmesine ve bu hedeflerin realize edilmesine son derece olumlu katkı sağlayan bir faaliyet olmuştur. Yapılan organizasyonların içeriği ve yapılan her bir faaliyet önümüzdeki dönemde Yozgat iline son derece olumlu katkılar sağlayacaktır. 
Yozgat ilinin olumlu ve etkili bir imaja ve isme sahip olması, Yozgat için önümüzdeki dönem için belirlenmiş olan vizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bu türden faaliyetlerin sürdürülmesi gerekliğinden hareketle bu faaliyetin geleneksel hale dönüştürülmesi ve her yıl Ankara’da Yozgat Tanıtım Günlerinin organize edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Yozgatlı Dernekler Federasyonu arımsal Arazileri Modern Tekniklerle İşlenen, Üretimi İle Dünya Pazarlarına Entegre Olmuş, Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanabilen, Tarımsal Sanayinin Merkezi, Doğal Kaynaklarını Ve Kültürel Varlıklarını İyi Pazarlayan, Enerji İhtiyacını Kendi Potansiyeli İle Karşılayan, Termal Turizmde Ülkemize Öncülük Eden Ve Sürekli Kendini Geliştiren, Yenilikçi Bir Yozgat.
Çevre Ve Yerleşim Problemi Olmayan, Toplam Alanlarının Yüzde Yirmi Beşi Orman Olan, Dört Organize Sanayi Bölgesine Ve Modern Ulaşım Araçlarına Sahip, Hızlı Treni, Havaalanı, Doğu-Batı ve Güney-Kuzey İstikametinde Bölünmüş Yolu Olan Bir Yozgat.
Göç Vermeyen, Sosyal, Kültürel Ve Sportif Tesislere Sahip, Uluslararası Etkinliklerin Yapıldığı, Yaşam Kalitesi Yüksek, Kişi Başı Gelir Seviyesi 15 Bin $ Üzerinde, Ferah Bir Yozgat.
Kendi Kendine Yetebilen, Huzurlu, Mutlu Ve Güler Yüzlü İnsanların Yaşadığı Sıcak Bir Yozgat 
18-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekletirilen Yozgat Tanıtım Günleri bu vizyona tam uygun düşen bir faaliyet olarak bu amaçların gerçekleştirlmesine ve bu hedeflerin realize edilmesine son derece olumlu katkı sağlayan bir faaliyet olmuştur. Yapılan organizasyonların içeriği ve yapılan her bir faaliyet önümüzdeki dönemde Yozgat iline son derece olumlu katkılar sağlayacaktır. 
Yozgat ilinin olumlu ve etkili bir imaja ve isme sahip olması, Yozgat için önümüzdeki dönem için belirlenmiş olan vizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bu türden faaliyetlerin sürdürülmesi gerekliğinden hareketle bu faaliyetin geleneksel hale dönüştürülmesi ve her yıl Ankara’da Yozgat Tanıtım Günlerinin organize edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
                                                                                         Ahmet KOÇ
                                                           Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı                                                    
                                                            

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 22:22
YORUM EKLE