KINIYORUZ

NEFRETLE KINIYORUZ

KINIYORUZ

Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” ifadesini kullanmış, Ankara Barosu da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamaları nedeniyle sözde kınama yayımlamıştı. 

Bahse konu baronun kamuoyuna yapmış oldukları açıklamalarında; Türkiye Cumhuriyetiyle yaşıt, bu ülkenin çimentosu hükmünde olan Diyanet İşleri Başkanlığı gibi aziz bir kurumun başı ve inancımızın temsilcisi olan bir makama, hangi anlayış ve zihniyetle baktıkları açıkça ortadadır. Bu tarafgir ve ötekileştirici anlayış karşısında hiç kimse kendini hukuk önünde güvende hissedemez.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız dini sorumluluğu gereği tamamen halkını aydınlatma ve bilgilendirme amaçlı bir hutbe irad etmiş ve içeriğinde halkı tahrik edecek hatta kan- kin-nefret söylemi içerecek hiç bir cümle kullanmamıştır. Bilakis kan görenlerin ne kadar hazin bir zihniyetin ürünü ve kimler oldukları aşikârdır. Rahmet ve mağfiret ayında bile söylemi ve eylemiyle kan, kin ve nefreti öğütleyen, hatta halkı veya belli bir zümreyi tahrik etmekle, toplumu nefrete sürüklemeyi hedefleyen taraflar içerisinde asla ve kat’a Diyanet İşleri Başkanlığı yoktur ve olamaz da. Zira hukuk ve hukukçuların görevleri evrensel olup haksızlıkların önüne geçmek, zulme uğrayanların haklarını savunmak ve sosyal barışın hakim olmasını sağlamaktır. Aksi halde adaletin yeryüzünde ikamesi mümkün olamaz olamayacaktır.

Esasında Diyanet İşleri Başkanının dinin emirlerini içeren hutbesi konu edilerek, onun şahsında, dinimize inancımıza ve manevi değerlerimize hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici bir dil kullanan, insan onurunu ve inanç özgürlüğünü, hukuki normları ve ilkelerini hiçe sayarak yapılan açıklamaların bizatihi mezkûr baro tarafından yapıldığı gayet açıktır.

Bu nedenle, aşağılayıcı, ötekileştirici, baskıcı ve dogmatik düşüncenin bir ürünü olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında tamamen yersiz ve saygısızca açıklama yapan Ankara Barosunu şiddetle tel’in ediyor, okumuş oldukları hutbe ile Allah Teâlâ’nın yeryüzünde huzur ve sağlıklı toplumun nasıl oluşturulacağı hususunda öğüt ve tavsiyelerini dillendiren muhterem başkanımıza şükranlarımızı sunuyor ve Diva-Sen ailesi olarak hem başkanlığımızın hem de başkanımızın yanında yer aldığımızı bir kez daha deklare ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla

//www.yozgatcamlik.com/gundem/

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 10:31
YORUM EKLE