"Mevlid-i Şerif!"

MEVLİD-İ ŞERİF...

Merhaba, ey âl-i sultan merhaba!

Merhaba, ey kân-i irfan merhaba!

Merhaba, ey sırr-ı furkan merhaba!

Merhaba, ey derde derman merhaba!

Merhaba, ey rahmeten lil-âlemin!

Merhaba, sensin şefial müznibin!

Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan hecenin 4+4+3 kalıbına denk gelen aruzun "fâilâtün/fâilâtün/fâilün vezni ile mesnevi türünde bir şiir olan Süleyman Çelebi'nin kısaca Mevlid olarak bilinen Vesiletü'n-necat adlı meşhur eserini şiirden ritüele, geniş kitlelerin katılımıyla icra edilen bir ayine dönüştüren

İndiler göklerden melekler saf saf

Kâbe gibi kılındı evim tavaf

veya

Susadım gayet hararetten katı

Sundular bir cam dolusu şerbeti

gibi coşkulu pek çok bölüm, beyit veya mısra vardır.

Türk ve İslam medeniyetinin şaheserlerinden biri olan ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu en lirik tarzda anlatan eser olan Vesiletü'n-necat, doğumdan ölüme, sünnetten düğüne, askere yollamadan hacca uğurlamaya kadar hayatın her anında bir ritüel, bir ayin ve bir sosyal ve kültürel birlik sembolü olarak var olmuştur.

2022 yılı, Şeyh Edebalı'nın torununun torunu, Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Bursa Ulu Cami'nin imamı olan Süleyman Çelebi'nin 600. vefat yıl dönümüdür. Allah'ın rahmeti üzerine olsun!

YORUM EKLE